Krážovná bielych tenisiek
 
Hudba:  JÁN  BALÁŽ
Š 1985  HODINA  SLOVENČINY
 
3:43 vo formáte MP3:
 
Krážovná bielych tenisiek