Tuláci v podchodoch
 
Hudba:  JÁN  BALÁŽ
© 1983  ELÁN  3
 
3:41 vo formáte MP3:
 
Tuláci v podchodoch