LEGENDA  3

1.  Dám ti
2.  V znamení motoriek
3.  Kamaráti
4.  Vyplazený jazyk
5.  Klasika
6.  Musíš prísť
7.  Človečina
8.  Rabaka
9.  Ešte ktorej zavoláme?
10.  Detektívka
11.  Žaba na prameni
12.  Hostia z inej planéty
13.  Superuvoľnený
14.  Sestrička z Kramárov
15.  Bosorka
16.  Hodina angličtiny
17.  Zmrzlina