SCHOOL  PARTY  -  LP

1.  Vanilla Shanilla
 Hodina slovenčiny
2.  Good And Bad
 Zaľúbil sa chlapec
3.  School Party
 Stužková
4.  Pearl In The Shell
 Neviem byť sám
5.  You Get In Hot
 Čo je? Čo je? Čo chceš?
6.  Fool In Vain
 Kráľovná bielych tenisiek
7.  Don't Break Me Down
 Dva a dva
8.  High Energy
 Poďme sa báť
9.  I Ain't Alone
 Pestrý život
10.  Ripper Of The Day
 Valiace sa kamene
11.  Loneliness Of Secret Heart
 Zvláštny smútok víťazov